Hulpverlening

Een gokverslaving verandert uw leven en het is dan ook heel belangrijk om te stoppen met gokken. Omdat het om een echte verslaving gaat, zult u ervan moeten afkicken. Afkicken gaat niet altijd zonder problemen. Aarzel dan ook niet om professionele hulp te zoeken.

Instanties voor het afkicken van een gokverslaving

Er zijn in Nederland verschillende instanties waar je terechtkwam met dit probleem. Dit zijn onder meer de stichting AGOG, Jelinek, GGZ Nederland en Korrelatie. Gokken is een verslaving die niet onderschat moet worden. Net als bij andere verslavingen zijn er zowel geestelijke als lichamelijke ontwenningsverschijnselen.

Bij professionele hulp bij het afkicken staat gedragsverandering centraal. Tijdens de eerste periode van het afkicken zijn de ontwenningsverschijnselen het hevigst en is de gedragstherapie ook het meest intensief. Maar ook in de latere fase is de kans op het terugvallen in de verslaving bij het gokken erg groot. Tenslotte is het gokken iets dat ook in de dagelijkse reclame-uitingen en andere communicatie niet per se wordt ontraden of als iets negatiefs wordt gezien.

Omgaan met een terugval

Ondanks de voordelen die het afkicken biedt, is het niet ongebruikelijk dat er een terugval komt, soms tijdens het afkicken en soms daarna. Bijna 80% van de gokverslaafden heeft wel eens een poging gedaan om zelfstandig te stoppen. Een deel daarvan zocht daarna professionele hulp. Er zijn ook gevallen waarin het de gokverslaafde wel lukte om op eigen kracht van zijn gokverslaving af te kicken. Het is daarbij heel belangrijk dat u zelf echt achter uw keuze staat. Ook met professionele hulp is er overigens nog regelmatig sprake van een terugval, in dit geval bij ongeveer 1/3 deel van degenen die hulp hebben gezocht.

Om het risico op een terugval te beperken is het van het grootste belang om de factoren te onderkennen die hierbij een rol spelen. Een van de factoren is het gevoel dat men de verslaving heeft overwonnen. Bij veel gokverslaafden is dat nadat men een periode volledig gok-vrij is geweest. Om zichzelf te testen zijn er dan mensen die een gokje gaan wagen en daarna weer in het circuit terechtkomen. Wie gokverslaafd is geweest, zal ook na het afkicken zijn hele verdere leven alert moeten zijn op het risico van een terugval.

De omstandigheden

Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat het probleemgokken vaak niet alleen staat. Het is vaak een vlucht in verband met problemen die men elders heeft ondervonden, bijvoorbeeld op het werk, bij de studie of in een relatie. Als er geen verbetering komt in deze situatie, wordt de kans op een terugval groter. Ook als de situatie in het persoonlijke leven is verbeterd door het afkicken, kan dit feit echter tot een terugval leiden. Men is dan namelijk niet meer alert genoeg zijn, gaat de problemen van het gokken onderschatten en denkt voor het plezier weer eens een gokje te kunnen wagen.

Droog staan of nuchter blijven

Net als bij andere verslavingen kan men na het afkicken van gokken over twee verschillende situaties spreken: Men staat droog of men blijft nuchter. Indien men droog staat, houdt dit in dan men niet meer gokt maar nog steeds de behoefte ieder moment voelt. Is men nuchter dan is het gevoel van de noodzaak om te gokken ook verdwenen. Mensen die nuchter zijn na het afkicken kennen slecht zelden een terugval.

Hoop

Afkicken met professionele hulp heeft ten doel de gokverslaafde te doen inzien dat er hoop is op een andere leven. Een leven zonder gokken dat toch de nodige prikkels geeft. Voordat het afkicken daadwerkelijk kan beginnen, is het vaak noodzakelijk om te onderzoeken of er andere problemen spelen in het leven die worden verdoezeld door het gokken. Voor iedere gokverslaafde is de eerste en belangrijkste stap de erkenning dat men een probleem heeft dat moet worden opgelost. Net als bij andere verslavingen zijn de beloningen na het afkicken bijzonder groot. Men vindt een nieuw leven zonder onrust en financiële problemen. Het sociale leven komt weer op gang en de prestaties op het werk of bij de studie verbeteren bijzonder snel.

Diverse soorten hulp bij het afkicken

De professionele hulp die beschikbaar is voor het afkicken van een gokverslaving is divers. Dit gaat van behandelingsgesprekken tot een 24-uursopname. Wanneer u in uw omgeving of zelf te maken heeft met een gokverslaving, dan kunt u de mate daarvan waarschijnlijk redelijk inschatten. De hulpverlener zal echter ook altijd met u in gesprek gaan over het behandelplan. Op die manier kunt u volledig afkicken van uw gokverslaving.